Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης,Νιάρχος Θανάσης Θ.,Barrault Jean-Louis, «Στάσεις: θέατρο. Ο Αντώνης Φωστιέρης κι ο Θανάσης Νιάρχος συζητούν με τον Ζαν-Λουί Μπαρώ », Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 336-339