Είστε εδώ

Πατρικαλάκης Φαίδων, «Στο μεγάλο τελετουργικό ποτάμι», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 300