Είστε εδώ

Πατρικαλάκης Φαίδων, «Ινδία: Ένα μάθημα οιστρηλασίας», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 299-306