Είστε εδώ

Παμπούδη Παυλίνα, «Ο κύκλος», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 297