Είστε εδώ

Παμπούδη Παυλίνα, «Ε.Π.Ε.», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 297