Είστε εδώ

Βακαλόπουλος Χρήστος, «Διαδρομή», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 486-488