Είστε εδώ

Σκοπελίτης Στέλιος, «[Φωτογραφία]», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 485