Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Παύλος Βασιλειάδης]», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 455