Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νέοι έλληνες ζωγράφοι, 3. Βασιλειάδης», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 455