Είστε εδώ

Εξαρχόπουλος Πάνος, «Τρία ποιήματα. Ο σοφός», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 449