Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Γιάννης, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 446