Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «[Γράμμα στον Γιώργη Παυλόπουλο]», Τραμ, τχ. 5 (Μάης 1977), σ. 338-346