Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νίκος Καχτίτσης]», Τραμ, τχ. 5 (Μάης 1977), σ. 338