Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Στάσεις. Χριστόφορος Λιοντάκης: Μετάθεση, Εκδ. Βάκων, 1976», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 327