Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Στάσεις. Ζέφη Δαράκη: Ο αρχάγγελος καθρέφτης, Κέδρος 1976», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 326