Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 314