Είστε εδώ

Μουντές Ματθαίος, «Ποίημα της Ευσπλαχνίας», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 312-313