Είστε εδώ

Ποταμίτης Δημήτρης, «Πέντε ποιήματα. [Περιμένουν]», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 301