Είστε εδώ

Ποταμίτης Δημήτρης, «Πέντε ποιήματα. [Κάτι άλλο θα υπάρχει]», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 301