Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Δυο ποιήματα. Το σκυλί», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 286