Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Δυο ποιήματα. Συρμός», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 285-286