Είστε εδώ

Δραγούμης Φίλιππος, «Ποιήματα. Το βάθος του χωλ», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 187