Είστε εδώ

Δραγούμης Φίλιππος, «Ποιήματα. Ο λόφος», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 186