Είστε εδώ

«##», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 162