Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Μικρά διηγήματα (1971-1973). Τα κεραμίδια», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 40