Είστε εδώ

Σκοπελίτης Στέλιος, «Δεκαπέντε ποιήματα. Οι λόφοι», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 31