Είστε εδώ

Σκοπελίτης Στέλιος, «Δεκαπέντε ποιήματα. Το ποδήλατο και το αυτοκίνητο», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 30