Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Λιθογραφίες, επιμύθια και το τρομερό αξίωμα», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 23-24