Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 22