Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Τέσσερα κείμενα. Στο φως της πανηγυρικής αυτής μέρας (Από τη συλλογή Αι γενεαί πάσαι ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες) », Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 7-8