Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Τέσσερα κείμενα. Κιγκ Κογκ», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 3-6