Είστε εδώ

Γκάτσος Νίκος, «Της γης το χρυσάφι. Στου ήλιου το αλώνι», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 99