Είστε εδώ

Μοσχίδης Παύλος, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 89