Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Οι νυχτερινές φωνές», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 83