Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Τα ψάρια;», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 82