Είστε εδώ

Σαχτούρης Μίλτος, «Τα γράμματα», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 77-78