Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Ο σωστός δρόμος», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 55