Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Μια χιονοστιβάς κρημνιζομένη», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 54-54