Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Ο βράχος», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 19