Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «[Όλη τη νύχτα ο κόσμος]», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 18