Είστε εδώ

«Λέλη Μπέη, Ο πλανητικός Οδυσσέας», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 214