Είστε εδώ

Καλημέρης Κώστας, «Στάσεις. Ποίηση. Λέλη Μπέη, Ο πλανητικός Οδυσσέας, Ποίηση, Ίκαρος, Αθήνα 1996», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 214-215