Είστε εδώ

Μπαγανάς Γιώργος, «Ο Κώστας Λαχάς», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 108