Είστε εδώ

Αράγης Γιώργος, «Για την πεζογραφία του Κώστα Λαχά», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 99-108