Είστε εδώ

«Γιώργος Β. Κάτος, Ιστορίες της νύχτας. Διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. (οπισθόφυλλο)