Είστε εδώ

«Σειρά: Τραμ/ Ελληνική λογοτεχνία», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. (έσω οπισθόφυλλο)