Είστε εδώ

«Δημήτρης Καλοκύρης, Χρώματα του υγρού ζώου», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 149