Είστε εδώ

Skácel Jan, «Σονέτο για το φτύσιμο από τη γέφυρα στο νερό», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 81-82