Είστε εδώ

Κάντας Αριστείδης, «Η περιπέτεια των επίδοξων ποιητών», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 63-66