Είστε εδώ

Αρχιμανδρίτου Μαρία, «Τέσσερα ποιήματα. [Με τόσο ήλιο αυτή η μέρα]», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 62